روز ؟

پاییز چی بگم در وصفش که هه گفتنی ها درباره ش گفته شده . ولی بقول شعرا و نویسنده ها هرچی بگی ازش بازم جا برای توصیف داره .

دلم شبای پاییزی رو میخواد که ازون شبا باشه . همه حالشون مثل هم باشه . از هم دور نشن . بمونن کنار هم ..

یه فصل همه رنگ که خودش یک رنگه با هم ..

یه جمع بهترین میخوام که بشه توش همه چی به کام ادم باشه . همه جا حرف مون باشه . دلم ازین نوع روزا و شبا میخواد

میدونم که همه چی هم به خودم ادما بستگی داره که بسازن همچی روزا و شبایی رو ...

/ 0 نظر / 30 بازدید